WSET® Level 2

Sledeći WSET Level 2 kurs: 22. maj 2023.

WSET® Level 2

Po obimu gradiva i nivou znanja, ovaj kurs nalazi se između početničkog i srednjeg nivoa kvalifikacija. WSET Level 2 Award in Wines namenjen je zaposlenima u sektoru vina, kao i ljubiteljima vina, i nudi detaljniji uvid u ove oblasti

WSET LEVEL 2 kurs upoznaje kandidate sa karakteristikama glavnih sorti grožđa, stilovima vina koji se proizvode od njih kao i najvažnijim svetskim regijama u kojima se one gaje. Takođe, omogućuje uvid u klasifikacije i oznake na etiketama vina.

Praktični deo podrazumeva uvid u osnove pravilnog opisivanja vina po WSET sistemu Systematic Approach to Tasting (SAT).

 • Kako se proizvodi vino
 • Faktori koji utiču na stil vina
 • Glavne bele i crne sorte grožđa i njihove karakteristike
 • Najznačajniji vinski regioni sveta i stilovi vina koji se proizvode od ovih sorti grožđa
 • Proizvodnja penušavih, slatkih i pojačanih vina
 • Tumačenje oznaka na etiketama
 • Osnovna pravila uparivanja vina i hrane
 • Pravilno degustiranje i opisivanje vina po sistemu WSET Level 2 Award in Wines and Spirits Systematic Approach to Tasting (SAT)
 • Početak kursa: 22. maj 2023u 11 časova
 • Aktivna predavanja: 18 sati (3 termina po 6 sati, plus 1 sat za ispit).
 • Predavanja su 22, 24. i 26. maja od 11 do 17 h.
 • Ispit (1 sat): subota 3. jun u  11 časova.
 • Preporučeno vreme učenja van učionice: 11 sati.
 • Kandidati dobijaju materijal za učenje najkasnije 7 dana pre početka kursa. Materijal za učenje je na engleskom jeziku.
 • Broj degustiranih vina: 48
 • Mesto održavanja: Hotel Townhouse 27 (Maršala Birjuzova 56), Hotel Mona Plaza (Solunska 21).
 • Za ovaj kurs nisu potrebne nikakve prethodne kvalifikacije, a svaki kandidat u trenutku pohađanja kursa mora da ima najmanje 18 godina.
 • Cena kursa: 53.000 dinara + pdv, ukupno 63.600 dinara (u cenu su uračunati materijali za učenje i polaganje ispita)
 • Rok za uplatu celokupnog iznosa je 14 dana pre početka kursa
 • Izlazak na ispit u terminu odmah nakon predavanja je uračunat u cenu kursa. Izlazak na ispit u nekom od narednih termina se naplaćuje.
 • Broj pitanja: 50 multiple-choice pitanja, na engleskom jeziku.
 • Predviđeno vreme za odgovore: 60 minuta.
 • Minimalan broj tačnih odgovora da bi se položio ispit: 55 %
 • Pre početka ispita svaki kandidat mora da pokaže na uvid ličnu kartu ili pasoš.
 • Testovi se ocenjuju u Londonu, u Direkciji za ispite WSET-a.
 • Kandidati koji polože ispit dobijaju zvanične WSET sertifikate.
 • Mesto održavanja: Hotel Townhouse 27 (Maršala Birjuzova 56), Hotel Mona Plaza (Solunska 21) 
 • Izlazak na ispit u terminu odmah nakon predavanja je uračunat u cenu kursa. Izlazak na ispit u nekom od narednih termina se naplaćuje.
 • Ukoliko ne polože ispit, svi kandidati imaju mogućnost ponovnog polaganja u nekom od sledećih termina, uz prethodnu registraciju.
 • Kandidati koji su pohađali WSET kurseve u nekim drugim centrima, takođe mogu ponovo da polažu ispite u Srpskom vinskom centru.
 • Ponovno polaganje ispita zavisi od raspoloživosti mesta u određenim terminima, a takođe podrazumeva i dodatnu novčanu naknadu.
 • Kandidati koji su kurs pohađali u Srpskom vinskom centru: 16.000 dinara + pdv, ukupno 19.200 dinara
 • Kandidati koji su kurs pohađali u nekom drugom centru: 20.000 dinara + pdv, ukupno 24.000 dinara
 • Da bi prijava bila potvrđena, pun iznos mora da bude uplaćen najkasnije 5 radnih dana nakon online prijave, odnosno najkasnije 14 dana pre početka kursa.

Prijava

  Datum rođenja

  Ukoliko plaćate preko računa firme, molimo Vas da popunite i sledeća polja:

  Ukoliko neko od kandidata otkaže prisustvo kursu nakon izvršene uplate, Srpski vinski centar će obaviti povraćaj u iznosu od 50% od uplaćenog iznosa i to isključivo ako je otkazivanje najavljeno najkasnije 15 dana pre početka kursa.

  Ukoliko Srpski vinski centar pomeri datum održavanja kursa i to u roku manjem od 7 dana pre početka kursa, dužan je da kandidatima vrati pun iznos ukoliko oni ne žele da pohađaju kurs u drugom terminu.

  Sve podatke koji se ostavljaju u formularima koristiće isključivo Srpski vinski centar i WSET i to u svrhu registracije za ispit i dodeljivanja budućih kvalifikacija.