WSET® Level 3

Sledeći WSET Level 3 kurs: 12. maj 2023.

WSET® Level 3

WSET LEVEL 3 kurs predstavlja praktično prvi profesionalni nivo i nudi detaljnije i sveobuhvatnije poznavanje vinskog sveta, uz razvijanje visokog nivoa veština opisivanja vina adekvatno, računajući njihov stil, kvalitet i cenu. Analitičke sposobnosti opisivanja vina uvežbavaju se kroz degustiranje 82 uzorka vina.

 • Ključni faktori u proizvodnji vina: lokacija, vinogradarske tehnike, proizvodnja vina, sazrevanje i flaširanje.
 • Ključne karateristike glavnih stilova mirnih, penušavih i pojačanih vina.
 • Karakteristike najvažnijih vinskih regija sveta (klima i zemljište, vinogradarstvo, proizvodnja, stilovi i klasifikacija vina).
 • Čuvanje, serviranje i uparivanje vina sa hranom.
 • Kako opisivati i degustirati vina koristeći metod WSET Level 3 Systematic Approach to Tasting Wine (SAT) i to kroz 82 vrste vina.
 • Početak kursa: 12.  maj 2023. u 10 časova
 • Aktivna predavanja: 30 sati aktivnih predavanja
 • Predavanja su (sa pauzama):
  • 12. maj (11-18h) (petak)
  • 13.  maj (10-13h) (subota)
  • 19, 20, 21 maj (10-18h)  (petak, subota, nedelja)
 • Ispit: 4. jun u 11:00 časova.
 • Broj preporučenih sati učenja van učionice: 54.
 • Studenti će dobiti materijal za učenje najkasnije 7 dana pre početka kursa. Materijal za učenje je na engleskom jeziku.
 • Mesto održavanja: Hotel Townhouse 27 (Maršala Birjuzova 56), Hotel Mona Plaza (Solunska 21) ili Hotel Hilton (Kralja Milana 35), Beograd.
 • Preporuka za ovaj kurs jeste da kandidati imaju diplomu WSET Level 2 Award in Wines and Spirits. Takođe, kandidati sa višegodišnjim iskustvom u vinskom sektoru mogu upisati WSET level 3 kurs bez prethodnog polaganja WSET 2 ispita.
 • Svaki kandidat u trenutku pohađanja kursa mora da ima najmanje 18 godina.
 • Cena kursa: 114.000 dinara + pdv, ukupno 136.800 dinara (u cenu su uračunati materijali za učenje i polaganje ispita).
 • Rok za uplatu celokupnog iznosa je 14 dana pre početka kursa
 • Izlazak na ispit u terminu odmah nakon predavanja je uračunat u cenu kursa. Izlazak na ispit u nekom od narednih termina se naplaćuje.
 • Ispit se sastoji iz dva dela i polaže se tokom poslednjeg časa predavanja.
 • Prvi deo: blind tasting 2 vina.
 • Drugi deo: kombinovani teorijski ispit, koji se sastoji od 50 multiple-choice pitanja i 4 pitanja na koja se odgovara u kratkoj pisanoj formi, sve na engleskom jeziku.
 • Minimalan broj tačnih odgovora da bi se položio ispit: i u teorijskom i u tasting delu po 55%.
 • Pre početka ispita svi kandidati moraju da pokažu na uvid svoju ličnu kartu ili pasoš.
 • Teorijski deo ispita pregleda se u Londonu, u Direkciji WSET-a za ispite.
 • Svi kandidati koji polože ispit dobijaju zvanične WSET sertifikate.
 • Mesto održavanja: Hotel Townhouse 27 (Maršala Birjuzova 56), Hotel Mona Plaza (Solunska 21) ili Hotel Hilton (Kralja Milana 35), Beograd
 • Izlazak na ispit u terminu odmah nakon predavanja je uračunat u cenu kursa. Izlazak na ispit u nekom od narednih termina se naplaćuje.
 • Ukoliko ne polože ispit, svi kandidati imaju mogućnost ponovnog polaganja u nekom od sledećih termina, uz prethodnu registraciju.
 • Kandidati koji su pohađali WSET kurseve u nekim drugim centrima, takođe mogu ponovo da polažu ispite u Srpskom vinskom centru.
 • Ponovno polaganje ispita zavisi od raspoloživosti mesta u određenim terminima, a takođe podrazumeva i dodatnu novčanu naknadu.

Studenti koji su pohađali WSET Level 3 kurs u okviru Srpskog vinskog centra:

 • Samo terorijski deo: 15.000 dinara + pdv, ukupno 18.000 dinara
 • Samo tasting: 15.000 dinara + pdv, ukupno 18.000 dinara
 • Oba dela: 20.000 dinara + pdv, ukupno 24.000 dinara

Studenti koji su pohađali WSET Level 3 kurs u nekom drugom centru:

 • Samo terorijski deo: 18.000 dinara + pdv, ukupno 21.600 dinara
 • Samo tasting: 18.000 dinara + pdv, ukupno 21.600 dinara
 • Oba dela: 25.000 dinara + pdv, ukupno 30.000 dinara

Prijava

  Datum rođenja

  Ukoliko plaćate preko računa firme, molimo Vas da popunite i sledeća polja:

  Ukoliko neko od kandidata otkaže prisustvo kursu nakon izvršene uplate, Srpski vinski centar će obaviti povraćaj u iznosu od 50% od uplaćenog iznosa i to isključivo ako je otkazivanje najavljeno najkasnije 15 dana pre početka kursa.

  Ukoliko Srpski vinski centar pomeri datum održavanja kursa i to u roku manjem od 7 dana pre početka kursa, dužan je da kandidatima vrati pun iznos ukoliko oni ne žele da pohađaju kurs u drugom terminu.

  Sve podatke koji se ostavljaju u formularima koristiće isključivo Srpski vinski centar i WSET i to u svrhu registracije za ispit i dodeljivanja budućih kvalifikacija.